Betal med kreditkort Betal med kreditkort Betal med kreditkort Betal med kreditkort Betal med kreditkort Betal med kreditkort Betal med kreditkort Betal med kreditkort Betal med kreditkort Betal med kreditkort Betal med kreditkort

Vilkår

1.  Betaling

Du kan betale med Dankort, Visa/Dankort, via bankoverførsel. (Obs! Ved bankoverførsel er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen).


 
Hvis du overfører pengene til vores konto i Handelsbanken, reg. nr. 7647 konto nr. 2011345 bliver varerne afsendt, når pengene er gået ind på vores konto. 

2.  Priser

Priserne er vist incl. moms og andre afgifter. Priserne er dagspriser.

Alle aftaler med Sandri.dk indgås på dansk. Hvis du ønsker at modtage en kopi af din ordrebekræftelse, skal du sende en mail til info@sandri.dk

Der tages forbehold for prisstigninger, force majeure, udsolgte varer og trykfejl. Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, ekskl. Færøerne og Grønland.

 

3.  Fragt

Forsendelse for Sandri plejeprodukterne koster kr. 27,50. Hvis du køber for over kr. 200,00 incl. moms er forsendelsen gratis.
Forsendelse øvrige varer koster kr. 85,00. Hvis du køber for over kr. 500,00 incl. moms er forsendelsen gratis.

Alle varer sendes fortrinsvis med GLS og Post Danmark. Forventet leveringstid er 1-2 hverdage fra modtagelse af betaling, medmindre andet er angivet.

Når du har modtaget dine varer, skal du sammenholde disse med ordrebekræftelsen. Har emballagen tegn på skade, når du modtager den, skal du åbne pakken i overværelse af transportøren. Kvittering for modtagelsen er det samme som at sige, at varen er i orden. Er varen beskadiget, påføres kvitteringen nægtet modtagelse. Transportøren tager så pakken med retur, og du kontakter Sandri.dk.

Opdager du først skaden, efter du har åbnet pakken, skal du henvende dig til transportøren eller os. Vi opfordrer kunder til at påberåbe sig sådanne skader overfor Sandri.dk eller direkte til transportøren inden for 5 arbejdsdage. Dette letter processen.  Det er vigtigt, at emballagen bevares for evt. senere besigtigelse af transportør. Forsinket reklamation efter ovenstående regler medfører, at kunden mister retten til at gøre manglerne gældende. Kan en mangel afhjælpes uden særlig gene for kunden, må denne tåle, at leverandøren foretager afhjælpning.

Det påhviler kunden at sikre sig, at produktet kan anvendes til det specifikke formål, det er tiltænkt. Kunden bærer ansvaret for afvigende anvendelse.

Fejl ved produktet, som opstår som følge af kundens forkerte opbevaring/behandling, er Sandri.dk ikke ansvarlig for.

 

Bliver levering forhindret af force majeure ifalder Sandri.dk intet ansvar, og kan helt eller delvist annullere aftalen eller udskyde leveringen med en efter omstændighederne rimelig frist ud over leveringsfristen. Force majeure er: arbejdskonflikter, militærindkaldelser, krig, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, statsindgriben af forskellig art, så som beslaglæggelse, eksport- og importforbud, såvel som afslag fra myndighedernes side på eksport- og importansøgninger, ildsvåde, vandskade og andre naturkatastrofer, transportafbrydelse eller trafikafbrydelse med jernbaner, havne eller andre trafikinstitutioner og transportmidler, vareknaphed på verdensmarkedet, valutarestriktioner og udeblivelse eller forsinkelse fra leverandørens leverandør, som skyldes force majeure og andre lignende force majeure situationer. Ovenstående gælder med mindre andet følger af dansk rets ufravigelige regler.

Sandri.dk er forpligtet på kundens anmodning og for dennes regning at tegne ønsket transportforsikring.

Husk at ved Flexlevering, hvor GLS, Postdanmark eller fragtmanden må stille pakken, hvis der ikke er nogen hjemme, overgår ansvaret for pakken til dig.

 

4. Returnering af varer

Har du fået defekte eller fejlleverede varer, skal Sandri.dk kontaktes. Husk at vedlægge kopi af ordrebekræftelsen og en beskrivelse af problemet. Vi ombytter, og sender en ny vare.
 

5. Garanti/reklamationsret

På alle produkter ydes der 24 måneders reklamationsret ifølge købeloven. Synlige defekter eller mangler bedes anmeldt til Sandri.dk straks efter modtagelse eller senest dagen efter, og ikke-synlige defekter eller mangler bedes meldt til Sandri.dk senest 5 arbejdsdage efter modtagelse.

Hvor hurtigt skal jeg reklamere?
Du skal reklamere hurtigst muligt, efter at du har opdaget manglen ved varen.

Vi refunderer rimelige fragtomkostninger. Er reklamationen berettiget refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger. Varen sendes til: Sandri.dk. Tårngade 12. 7600 Struer.

Vi har brug for følgende information, når du sender varen til os:
Når du returnerer varen, bedes du oplyse, hvad problemet er, så detaljeret som muligt. Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende. Husk at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

Sandri.dk´s erstatningsansvar, uanset om dette skyldes mangler eller forsinkelse, kan aldrig føre til en erstatning som overstiger fakturaprisen. Ansvar for leverancens skadeforvoldelse (produktansvar): Sandri.dk er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af leverandøren eller andre, som han har ansvaret for. Ansvar for tingskade, forvoldt af produktet, fastsættes i henhold til NL 92 § 36: Kunden skal holde leverandøren skadesløs i den udstrækning leverandøren pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som leverandøren jvnf. nedenfor nævnte pkt. a og b ikke er ansvarlig for overfor kunden.

Leverandøren er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af produktet:
a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens produktet er i kundens besiddelse
b) på produkter, der er fremstillet af kunden, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følger produktet forårsager.

I intet tilfælde er Sandri.dk ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. De nævnte begrænsninger i leverandørens ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

Sandri.dk og kunden er gensidigt forpligtede til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, som påstås forårsaget af produktet.


6.a Fortrydelsesret (for private forbrugere – B2C)

Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved mail, tlf. eller lignende. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.
Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.
Sandri.dk tilbagebetaler købesummen, hvis varen er tilbageleveret i væsentlig samme stand og mængde, dvs. at man ikke må have forbrugt af varerne. Du mister derfor din fortrydelsesret, hvis du bruger varen på en måde, som helt åbenbart forringer varens salgsværdi væsentligt, altså hvis du har forbrugt af materialet.

Din ordre skal sendes retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal selv betale udgifterne i forbindelse med tilbagelevering af varen, når du fortryder.
Du bærer risikoen for varen fra varens levering, og ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind.

Husk at gemme din postkvittering, som dokumentation for, at du har afsendt varen. Bemærk: Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

Varens stand, når du sender den tilbage:

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – på samme måde, som hvis du købte den i en fysisk butik.

Hvis varen er behandlet udover, hvad der beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik.


Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

 
6.b Fortrydelsesret (for virksomheder - B2B)

Du skal inden 7 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved mail, tlf. eller lignende. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette. Sandri.dk tilbagebetaler kun købesummen, hvis varen er tilbageleveret i samme stand og mængde, dvs. at man må ikke have forbrugt af varerne. Du mister derfor din fortrydelsesret, hvis du har forbrugt af materialet.

Din ordre skal sendes retur til os senest 5 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal selv betale udgifterne i forbindelse med tilbagelevering af varen, når du fortryder. Du bærer risikoen for varen fra varens levering, og ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind.

Husk at gemme din postkvittering, som dokumentation for, at du har afsendt varen. Bemærk: Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.


Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til os, tilbage fratrukket eventuel forsendelse. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet. Beløbet tilbagebetales, så snart vi har modtaget og kontrolleret varen.

 

7. Sikkerhed

Vores internetbutik fungerer i samarbejde med PBS (Pengeinstitutternes Betalings Systemer), og vi har sikret de følsomme data, der transporteres via nettet i forbindelse med køb ved hjælp af SSL (Secure Socket Layer) kryptering. Så når du indtaster dine betalingsoplysninger, navn, adresse og kreditkort nr. går du ind i et såkaldt "sikkert område".

Selve transmissionen er godkendt af PBS, og sikrer dig den størst mulige sikkerhed omkring transaktionen. Når du befinder dig i en sikker zone, vises i bunden af dit browservindue enten et lille "Secure Server"-ikon eller en lukket hængelås.

Vi anbefaler desuden at læse mere om sikkerhed på nettet på det website til internetforbrugeren, som er udarbejdet af Forbrugerrådet og Foreningen for Dansk Internet Handel, eller på www.betaling.dk

 

8. Mangelsregler

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse.
 

9. Værneting og lovvalg

Retssager skal uden for de i punkt 6 sidste afsnit nævnte tilfælde anlægges ved retten på det sted, hvorfra leverandørens virksomhed udøves.
Forbrugere: Tvister mellem Sandri.dk og forbrugere afgøres efter reglerne om forbrugerværneting i Retsplejeloven. Dansk ret skal finde anvendelse ved enhver tvist imellem parterne.